Fariseii dintre noi

Dacă viața noastră spirituală este concentrată numai pe tradiţii şi practici exterioare, fără a duce la o transformare reală a noastră, nu ne este de folos. Prea mulți oameni se aşteaptă să devină creştini buni exclusiv prin observarea normelor exterioare: post, rugăciune sau participare la slujbe. Dar dacă nu există dragoste, caritate şi iertare a celorlalţi sau dacă viața noastră este plină de bârfe și de gânduri de judecată a celor din jur, credința nu valorează mare lucru.

Hristos nu i-a condamnat pe farisei pentru că ţineau Legea și participau la tradițiile iudaismului, ci pentru că făceau acest lucru cu mândrie și aroganță. Fără pocăință sinceră și sfințenia vieții, întâlnirea lor cu Dumnezeu a avut ca rezultat o împietrire a inimii.

Nouă, ca ortodocşi, având o credință şi un mod de închinare liturgic, ne este ușor să cădem în capcana normelor exterioare – adică a nu fii mai mult decât fariseii. Cei care respectăm cu stricteţe practicile putem aluneca ușor în mândrie și aroganță. Dacă ne considerăm mai buni decât ceilalţi și suntem mândrii de pietatea noastră, nu am câștigat nimic. Practicile exterioare ale credinței creștin-ortodoxe duc, în lipsa smereniei și a pocăinței sincere, la ruinare spirituală.

Biserica este spital duhovnicesc, dar vindecarea survine numai dacă vom depune şi noi un efort. Dacă medicul prescrie un medicament pentru starea cuiva, dar acesta alege să ignore sfaturile medicale, nu se va însănătoşi. În Biserică există tot ce e necesar pentru transformare spirituală, dar vindecarea are loc numai dacă şi noi cooperăm în procesul de vindecare.

Ţelul nostru este sfințenia și ea este rezultatul direct al faptului că ne-am predat deplin, cu toată smerenia, unei vieți de pocăință. Când facem acest lucru, Hristos ne transformă. În schimb, dacă ne mişcăm doar la suprafaţa credinţei ortodoxe, nu suntem cu nimic mai buni decât fariseii pe care Hristos i-a înfierat.

http://morningoffering.blogspot.com

This entry was posted in Spovedanie - Mărturisire- Pocăinţă. Bookmark the permalink.

Comments are closed.