Comentariu la Sfânta Evanghelie după Marcu

* Aceste comentarii sunt destinate cititorilor fără pregătire teologică, având obiectivul principal de a face Sfânta Scriptură accesibilă credinicioșilor din parohie. De aceea am renunțat la aparatul critic și la trimiterile bibliografice.

** Sursele principale de inspirație le reprezintă publicațiile de referință apărute în cercetarea noutestamentară românească și materialele disponibile pe platforma Ancient Faith Radio.  Citatele din Sfânta Scriptură provin din versiunea Mitropolitului Bartolomeu Anania, www.biblia-bartolomeu.ro

Planul Sfintei Evanghelii după Marcu:

I. Prolog (capitolul 1  :  versetele 1 –  până la 13)

  1. Înaintemergătorul (1: 1-8)
  2. Botezul lui Iisus (1: 9-11)
  3. Ispitirea din pustie  (1: 11-13)                  →   Introducere Marcu 1, 1-13

II. Activitatea Mântuitorului în Galilea (1:14  –  3:6)

  1. Începutul propovăduirii Domnului (1: 14-15)
  2. Chemarea primilor apostoli (1: 16-20)
  3. În sinagoga din Capernaum (1: 21-28)      →   Marcu 1, 14-28
  4. Vindecarea unui demonizat (1: 29-39)     →   Marcu 1, 29-39
  5. Vindecarea unui lepros (1: 40-45)            →   Marcu 1, 40-45
  6. Opoziția lui Iisus față de farisei (2:1  –  3:6) →  Marcu 2, 1-12Marcu 2, 13-17 →  Marcu 2, 18-22Marcu 2, 23-28Marcu 3, 1-6

…… în continuare.

This entry was posted in Cateheze. STUDIUL SFINTEI SCRIPTURI. Bookmark the permalink.

Comments are closed.