Den ärevördige Serafim av Sarovs böneregel

Den ärevördige Serafim av Sarovs böneregel


  • Varje kristen skall sedan han stigit upp, ställa sig inför ikonerna och läsa:

„Fader vår”… tre gånger

„Gudaföderska och Jungfru, gläd dig Maria, full av nåd, Herren är med dig, välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din Livsfrukt, ty du fööde våra själars Frälsare”… tre gånger

„ Jag tror på en enda Gud allsmäktig Fader, Skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid; Ljus av Ljus, sann Gud av sann Gud; född och icke skapad; av samma väsen som Fadern; på Honom genom allting är skapat; som för oss människor och för vår frälsnings skull har stigit ned från himlarna och tagit mandom genom Den Helige Ande och Jungfrun Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen  har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himlarna och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda; på vilkens Rike icke skall varda någon ände. Och på den Helige Ande, Herren och Livgivaren, som utgår av Fadern, på Honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som  har talat genom profeterna. Och på en enda helig, allmännelig och apostolisk Kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.”… en gång

  • Därefter går man till sitt arbete.

Under arbetet ber man knappt hörbart: „Herre, Jesu Kriste, Guds Son, förbarma Dig över mig, syndaren”. Om man inte är ensam bör man bara i sinnet be: „Herre, förbarma Dig”

  • Innan middagen läses samma som på morgonen.
  • När man börjar arbeta igen ber man: „Herre Jesu Kriste, genom Gudaföderskan, förbarma Dig över mig, syndaren”
  • Innan sömnen läser man åter samma som på morgonen och tecknar sig med Korsets tecken.

Om man av någon anledning inte ens kan uppfylla denna regel, så rådde Den Helige Serafim att man skulle be denna regel närhelst det var möjligt, på resan eller under jobbet och till och med när man lagt sig.

Ur „Ortodox bönbok” – Heliga Treenighetens kloster

This entry was posted in På Svenska, Rugăciune. Bookmark the permalink.

Comments are closed.