După chipul și asemănarea Lui

Catehism vizual

Ceea Sfânta Scriptură exprimă prin cuvinte, încearcă să exprime – artistic – icoana ortodoxă autentică. Limbajul sfintelor icoane este unul simbolic. Fără acest simbolism, niciun iconar nu ar putea spera vreodată să descrie ceea ce este reprezentat în Sfintele Icoane: eternul, cerescul, divinul. Dar simbolismul folosit nu se vrea a fi unul criptic și nici nu este destinat numai unei anumite categorii de „inițiați” – ci mai degrabă face parte dintr-o „programă comună”.

Dar, din păcate, ceea ce se dorește a fi un mod economic, frumos și puternic de a comunica adevărul spiritual este de cele mai multe ori de neînțeles pentru majoritatea dintre noi cei de azi. Este ascuns, dar nu pierdut, pentru că de-a lungul veacurilor limbajul, tradiția, metodele, teologia, și Adevărul Sfintelor Icoane au fost totuși conservate de către persoane smerite, pioase. De către sfinți. Ceea ce vom prezenta și explica aici este rodul muncii lor.

Dicționar de termeni

  • Mandorla (în limba italiană „migdală”) este un simbol des întâlnit în icoana ortodoxă și are dificila sarcină de a traduce în plan artisitic o realitate dumnezeiască, ce depășește cadrele lumii create. Prezentă de exemplu în icoana Înălțării sau a Schimbării la față, mandorla reprezintă slava și măreția acelui eveniment, dincolo de ceea ce a fost receptat, fizic, de către martorii oculari. Mandorla reprezintă acele lucruri sesizabile numai cu ochii credinței, de către cei care s-au pregătiti pentru receptarea lor ( cf. Ioan 6, 46). Ceea ce Scriptura nu  poate exprima în cuvinte, este transpus în icoană prin folosirea mandorlei.

Surse de inspirație:

iconreader.wordpress.com      www.greekorthodoxcheltenham.org.uk

Comments are closed.