Date despre parohie

Parohia Ortodoxă Română din Borås, Suedia

Rumänska Ortodoxa Kyrkan i Borås – ”parohie” şi ”ideell förening”

§ Argument

Este important să cunoaştem statutul Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor ţării.

  • Pe linie bisericească, parohia este dependentă în primul rând de ierarhul locului şi de Patriarhia Română.
  • Pe de altă parte însă, este important să ne conturăm o identitate folosindu-ne şi de cadrele legislative ale statului în care ne desfăşurăm misiunea.

Iar pentru Parohia Ortodoxă Română din Borås, Suedia, acest lucru a înseamnat punerea bazelor unui „ideell förening”, asociaţie care să reprezinte un fel de interfaţă între noi şi autoritătile suedeze.

Demersurile care stau la baza constituirii acestui organism sunt de natură culturală (afirmarea unei identităţi), financiară (asigurarea unei bune gestionări şi a transparenţei activităţilor economice din parohie) şi socială (asigurarea unui cadru juridic în care membri parohiei să îşi poată exprima democratic dreptul la opinie).

§ Membrii

”Rumänska Ortodoxa Kyrkan i Borås” este deschisă tuturor celor care subscriu principiilor Bisericii Ortodoxe, dar aceia care optează să se afilieze formal şi să devină membri trebuie să competeze o cerere – pe care o găsiţi în ataşamentul ”Membri”.

§ Taxa anuală de membru

Este reglementată de Adunarea Parohială. Taxa de mebmbru reprezintă cea mai importantă sursă de finanţare a föreningului şi se va utiliza pentru plata chiriei localului în care ne desfăşurăm activitatea, a taxelor bancare aferente contului parohiei (Internetbank, bankkort,etc.) şi a altor costuri necesare bunei desfăşurări a parohiei- förening.

*** Este foarte important de reţinut că, din punct de vedere bisericesc, nu se face absolut nicio diferenţă între membri şi ne-membri, între plătitori şi ne-plătitori. Conform codului deontologic al misiunii Parohiei Ortodoxe Române din Borås, niciun serviciu religios sau slujbă bisericească NU este condiţionată de plata vreunei sume de bani !

Statutul de membru conferă însă anumite privilegii administrative, printre altele dreptul de a vota în cadrul organului deliberativ.

§ Datele de identificare fiscală

“Rumänska Ortodoxa Kyrkan i Borås”

Bankgiro nr. 846-6740 sau   Konto nr. 8032-5, 04 042 155-4.

SWEDBANK

§ Rezumat

Parohia Ortodoxă Română din Borås îşi desfăşoară activitatea pe două planuri: cel bisericesc, ca “celulă” sau “membru” al Trupului tainic al lui Iisus Hristos (cf. 1 Col. 1, 24; Efes. l, 22-23; Efes. 4, 15-16) şi cel administrativ, ca “ideel förening” – asociaţie religioasă fondată în cadrele legislative ale statului suedez.

Comments are closed.